Zápisnica zo zasadnitia ÚOK Ho v Košiciach dňa 20.10.2018.

2018-10-20 zápisnica ÚOK Ho Košice