Zápisnica zo zasadnutia exotárskej komisie SZCH

Dobrý deň milí chovatelia,

v prílohe vám zasielame Zápisnicu zo zasadnutia exotárskej komisie SZCH, ktoré sa konalo v Piešťanoch dňa 4. 7. 2020

 

ZÁPISNICA ÚOEK