Zápisnica zo zasadnutia P RR zo dňa 27. 7. 2019

Zápisnica PRR 27.7.overená