Zápisnica zo zasadnutia ÚOK Ho v Nitre dňa 1.9.2018

Milí chovatelia,

dňa 1.9.2018 sa po prvýkrát po aktíve holubárov konalo v Nitre zasadnutie ÚOK pre chov holubov, z ktorého závery Vám prinášame zverejnením tejto zápisnice.

2018-09-01 zápisnica ÚOKpCHH Nitra (3 final)