Zápisnica zo zasadnutia ÚOK KR, dňa 18. 1. 2019

Zápisnica zo zasadnutia ÚOK králikov konanej d ňa 18