Zápisnica zo zasadnutia ÚOK králiky zo dňa 28. 2. 2020

Zápisnica zo zasadnutia UOK-kralikov dňa 28.2.2020