Zápisnica zo zasadnutia ÚOK pre chov králikov

Zápisnica zo zasadnutia ÚOK pre chov králikov konanej dňa 7.8.2020