Zápisnica zo zasadnutia ÚOK pre chov králikov-7. 8. 2020

Zápisnica zo zasadnutia ÚOK pre chov králikov konanej dňa 7.8.2…