Zasadnutie P RR SZCH

Správa z P RR SZCH 25.3.2017