Zasadnutie sekcie holuby dňa 31.5.2019 v Chorvátskom Trogire

Zasadnutie 2019