Zasadnutie Ústrednej odbornej komisie exotického vtáctva

Dňa 17.6.2017 sa konalo zasadnutie UOEK v Kálnici

PROGRAM:

1. Úvod – p. Kozej

2. Informácia zo zasadnutia PRR SZCH 25.3. 2017 – p. Kozej

3. XII.Medzinárodný seminár chovateľov papagájov – p.Pavlech

4. Školenie posudzovateľov:miesto,návrh programu  -p.Chudada

–  pri výstave Vtáčí svet 7.10.2017 v Mníchovej Lehote po dohode s organizátormi výstavy

5. Čerpanie rozpočtu komisie 2017 – všetci členovia

– rozpočet komisie bude hlavne zameraný na zabezpečenie konania XX.ORNITY

6. Vývoj zákonov na Slovensku –p.Vávra

7. Výstavy 2017:

Andulky : XI.Výstava mláďat 29.7.2017 Bošáca

XXXI.Celoštátna výstava anduliek 4.11.2017 Bošáca

VTÁČÍ SVET 6.-8.10.2017 Mníchova Lehota

XX.ORNITA 25.-26.11.2017 Nitra:

výstava sa uskutoční ako doplnková expozícia II.Vyšehradskej výstavy zvierat v samostatnom pavilóne

výstavné podmienky a prihláška budú zverejnené na stránke SZCH a chovateľských časopisoch

chovateľským klubom bude umožnená ich prezentácia počas konania výstavy

66.Svetový šampionát 13.-21.1.2018 Cesena Taliansko:

predseda komisie bude jednať s dopravcami z Rakúska a Maďarska o doprave vtáctva na SŠ

8.Rôzne: riešenie problému s krúžkami dodanými SZCH :

Nakoľko problém s farbou krúžkov vznikol zmenou výrobcu krúžkov,ktorý dodal všetky krúžky vo farbe použitej v EE exotické vtáctvo okrúžkované týmito krúžkami bude na výstavách poriadaných SZCH normálne posúdené o čom budú oboznámení posudzovatelia SZCH.

WBO výstava v Budapešti 10.-12.11.2017:

na výstave sa by sa mal zúčastniť prezident COM a prepravcovia,ktorí zabezpečovali prepravu vtákov na SŠ v rokoch 2016 a 2017. Delegácia SZCH bude dojednávať podmienky na nasledujúci SŠ konaný v Taliansku

9. Záver – p. Kozej