Republiková rada SZCH

Zloženie Republikovej rady SZCH:

 

 1. Predseda – RNDr. Szabó Július
 2. Tajomník – Špaňúr Jozef
 3. Podpredseda – Majerský Juraj
 4. ÚOK KR/Králiky – Sládek Maroš
 5. ÚOK AR/Akv.rybičky – Budai Ján
 6. ÚOK OaK/Ovce a kozy – Ing. Dubravská Jarmila
 7. ÚOK HY/Hydina – Henžel Štefan
 8. ÚOK HO/Holuby – Kováčik Pavol
 9. ÚOK EX/Exot.vtáky – Kozej Miroslav
 10. ÚOK KN/Spev.kanáriky – Bc. Kubík Vladimír
 11. ÚOK MKL/Mládež – Pfeffer Ľubomír
 12. Banská Bystrica – Milan Vetrák
 13. Bratislava – Kubík Peter
 14. Komárno – Bodó Robert
 15. Košice – mesto – Bocko Boris
 16. Košice – okolie – MVDr. Supuka Peter
 17. Kysuce – Turiak Peter
 18. Levice – Kocian Marek
 19. Liptov – Ing. Vozár Jozef
 20. Magura – Bardejov – Ceľuch Martin
 21. Malokarpatský – Hulka Miroslav
 22. Martin – Líška Ivan
 23. Michalovce – Mgr. Knežo Emil
 24. Myjava – Majtán Pavol
 25. Nitra – Ing. Obložinský Roman
 26. Orava – MVDr. Ďurdina Vladislav
 27. Pohronie – Lihoťan Jozef
 28. Poprad – Pavela Michal
 29. Považská Bystrica – Porubský Miroslav
 30. Prešov – Ing. Macko Marián
 31. Prievidza – Bc. Petriska Roman
 32. Rimavská Sobota – Očenáš Miloš
 33. Senica – Jánošová Anna
 34. Spišská Nová Ves – Forberger Štefan
 35. Topoľčany – Jakubička Jozef
 36. Trebišov – Hanes Jaroslav
 37. Trenčín – Srogončík Jozef
 38. Trnavský región – Ing. Bielik Rastislav
 39. Vihorlat – Humenné – Ondarko František
 40. Vranov nad Topľov – Ing. Ješko Ján
 41. Zvolen – Mgr. Adamec Michal
 42. Žilina – Jurčo Emil

Dokumenty na stiahnutie

RR 2015 zloženie