Republiková rada SZCH

Zloženie Republikovej rady SZCH:

 

Predseda – RNDr. Szabó Július
Tajomníčka – Mgr. Babjaková Gabriela
Podpredseda – Bc. Kubík Vladimír
ÚOK KR/Králiky – Sládek Maroš
ÚOK AR/Akv.rybičky – Budai Ján
ÚOK OaK/Ovce a kozy – Ing.Mgr.Dubravská Jarmila,PhD.
ÚOK HY/Hydina – Ing. Henžel Štefan
ÚOK HO/Holuby – Kováčik Pavol
ÚOK EX/Exot.vtáky – Kozej Miroslav
ÚOK KN/Spev.kanáriky – Kubík Peter
ÚOK MKL/Mládež – Lihoťan Jozef

Oblastné výbory:
Banská Bystrica – Majerský Juraj
Bratislava – Lang Ján
Komárno – Ing. Ficza Viktor
Košice – mesto  – Bocko Boris
Košice – okolie  -MVDr. Supuka Peter
Kysuce – Turiak Peter
Levice – Kocian Marek
Liptov – Salva Laurinec
Magura – Bardejov  – Ceľuch Martin
Malokarpatský – Vitáloš Róbert
Martin – Líška Ivan
Michalovce – Ing. Marek Žofčák
Myjava – Majtán Pavol
Nitra – Ing. Obložinský Roman
Orava – MVDr. Bystriansky Blažej
Pohronie – Ján Lupták
Poprad – Ing. Eduard Šelleng
Považská Bystrica – Porubský Miroslav
Prešov – Ing. Macko Marián
Prievidza – Adamec Štefan
Rimavská Sobota – Ľubomír Farkaš
Senica – Kováč Jaroslav
Spišská Nová Ves – Forberger Štefan
Topoľčany – Matuška Milan
Trebišov – Hanes Jaroslav
Trenčín – Srogončík Jozef
Trnavský región – Čapkovič Ján
Vihorlat – Humenné – Ondarko František
Vranov nad Topľou –  Musák Martin
Zvolen – Mgr. Adamec Michal
Žilina – Jurčo Emil

Prizývaní členovia za komisie:

Morčatá – Ing. Alena Mikulínová

Králičí hop –

 

Ústredná kontrolná komisia:
Predseda Lenárth Milan