Zmena burzového poriadku

Burza Nitra Agrokomplex

Budúci rok bude  10 rokov, čo sme 4.septembrovú nedeľu  usporiadali v areáli Agrokomplexu prvú medzinárodnú burzu exotického vtáctva, hydiny, holubov, králikov, terárijných zvierat a doplnkového tovaru. Začínali sme v jednej hale s účasťou  1 833 ľudí. Dnes burzy organizujeme v troch halách a zaznamenávame zvyšujúcu návštevnosť spomínaného podujatia. V októbri  2014 burzu navštívilo doteraz najviac návštevníkov, ich počet dosiahol  10 317. Štatistiku vedieme od roku 2010. Počas tohto roka burzy navštívilo 51 317 návštevníkov. Každoročne sa tento počet zvyšuje, dnes je na úrovni 100 000 návštevníkov ročne.  Burzy organizujeme pravidelne každú štvrtú nedeľu v mesiaci, výnimočne je termín presunutý na iný týždeň. Termínovník búrz platný na budúci kalendárny rok je zverejnený  na jeseň na stránke Agrokomplexu, SZCH a formou letákov dostupných na burzách.

Usporiadatelia  burzy sú Agrokomplex š.p. a SZCH. Od začiatku sa snažíme robiť maximum preto, aby tí ktorí prídu na burzu boli spokojní a radi prišli aj na budúce. Je  to napríklad možnosť  za poplatok rezervovať si časť stola v hale pre exoty na celý kalendárny rok dopredu. Hodnotíme  to ako správne rozhodnutie, ktoré má medzi chovateľmi pozitívne ohlasy. Našim cieľom je, aby chovatelia nenavštevovali burzu len keď majú čo predávať, ale aby sme vytvorili priestor,  na ktorom sa budú stretávať ľudia so spoločnými záujmami a témami na rozhovor, priestor pre vznik a utužovanie priateľstiev. Areál Agrokomplexu  poskytuje slušné podmienky pre dosiahnutie vyššej úrovne, ktorá je štandardná pre európsky významné burzy. Úroveň burzy majú však do veľkej miery v rukách aj chovatelia, ktorí sa jej zúčastňujú. Nakoľko spoločenská situácia v chovateľstve je iná ako pred 10 či 20 rokmi, aj my,  usporiadatelia, reagujeme na potreby doby. Preto sme sa rozhodli od januára 2019 zmeniť burzový poriadok, s cieľom priblížiť ho tým európskym a zvýšiť úroveň predaja  a komfort predávaných vtákov. Najvýznamnejšou zmenou bude možnosť predávať vtáky len z výstavných klietok a hodinový posun začatia a ukončenia podujatia.

Uvedomujeme si, že každá zavádzaná zmena a novinka sa môže stretnúť s určitou nevôľou a neochotou prijať ju. Zodpovedne sme zvážili všetky argumenty pre i proti. Sme rozhodnutí, že budeme dôsledne dbať na dodržiavanie uvedených zmien platných od januára 2019 a veríme, že všetci predávajúci  budú mať dostatok času a ochoty sa na zmeny pripraviť.

 

burzovy poriadok EX 2019