Zoznam nehnuteľností SZCH určených na prenájom a predaj

Cenové ponuky zasielajte v obálke s heslom „Nehnuteľnosť“ na sekretariát SZCH, Krížna 44, 824 76 Bratislava

Zoznam nehnuteľností SZCH určených na prenájom