68. SVETOVÝ ŠAMPIONÁT v MATOSINHOS

Milí priatelia

 

Rok sa s rokom stretol a máme tu zas SVETOVÝ ŠAMPIONÁT. Tento,v poradí už 68. sa koná v Portugalskom meste MATOSINHOS. Ak máte chuť na ňom vystavovať zašlite mi do 20.12.2019 vaše prihlášky (Miroslav Kozej <miro.kozej@gmail.com>).

Platby zasielajte na tento účet:

 

SK94 7500 0040 1156 2170

 

Variabilný symbol 24 2601 2020

 

Do správy pre prijímateľa uviesť vaše meno a priezvisko

 

No a ešte PRIHLÁŠKA a VÝSTAVNÉ SKUPINY

Prihlaska-Matosinhos2020 (1)

2020_SECTIONS ET CLASSES COM_v06 (1)