Category Archives: Hydina

Obežník september 2020

obežník 2020 september.doc

 

Zápis aktív ÚOK MCH 15.8.2020 over

 

SZCH projekt

Medzinárodné školenie posudzovateľov hydiny – ZRUŠENÉ

Dobrý deň,

obdržali sme informáciu, že sa, napriek všetkým snahám, NEUSKUTOČNÍ Medzinárodné školenie posudzovateľov hydiny, ktoré bolo plánované na 11. – 13. 9. 2020 z dôvodu prebiehajúcej druhej vlny pandémie COVID 19 na Slovensku a v Európe.

oznamenie o zrušení medz

Medzinárodné školenie posudzovateľov hydiny – ZRUŠENÉ

Zasadnutie ÚOK pre prácu s mládežou

Dobrý deň,

 

v prílohe vám zasielame Záväznú návratku na zasadnutie ÚOK pre prácu s mládežou s vedením SZCH. Návratku prosíme zaslať na sekretariát@szch.sk do 7. 8. 2020.

 

Ďakujeme.

 

Návratka na aktív MCH

Obežník júl 2020

Dobrý deň,

pre informáciu chovateľov a vystavovateľov zverejňujeme  „Obežník júl 2020“

obežník júl 2020 opr

S pozdravom,

sekretariát SZCH

 

XXIII. CVZ 2020 Zasadnutie VV

XXIII. CVZ 2020 Zasadnutie VV

Predbežné informácie o pripravovaných podujatiach SZCH v tomto období

Predbežné informácie

Členské príspevky na rok 2020

Vzhľadom na danú situáciu (zákaz zhromažďovania sa) sa predlžuje úhrada  členských príspevkov na rok 2020 vo výške podľa stavu členskej základne daných oblastných výborov SZCH do 30. 4. 2020.

Sekretariát SZCH

Uznané chovy hydiny 2020

Uznané chovy hydina 2020 podla OV

 

Uznané chovy hydina 2020 podľa plemien

 

Štatistický prehlad chovov

Správa z medzinárodného školenia posudzovateľov hydiny Mijas 2019

Sprava medzinarodne skolenie posudzovatelov hydiny Mijas 2019 def