Category Archives: Kontakty

Sekretariát RR SZCH

Slovenský zväz chovateľov
Krížna 44
824 76 Bratislava

p. Jana Zboniaková

mobil: 0910 392 555
e-mail: sekretariat@szch.sk

 

Ing. Štefan Henžel predseda RR SZCH
e-mail: predseda@szch.sk
mobil: 0908 934 072

 

Mgr. Gabriela Babjaková – tajomníčka RR SZCH
e-mail: tajomnik@szch.sk ekonom@szch.sk

Fakturačné údaje

Slovenský zväz chovateľov,

zapísaný na Ministerstve vnútra v registrácii záujmových združení pod číslom VVS/1-909/90-61-8

Sídlo: Krížna 44, 824 76 Bratislava

IČO: 00178322

DIČ: 2020864582

Bankové spojenie: ČSOB, Bratislava

Číslo účtu: 4011562170/7500

IBAN:

SK94 7500 0000 0040 1156 2170 ,

BIC:

CEKOSKBX

štatutárni zástupcovia:

predseda RR SZCH  Ing. Štefan Henžel predseda

tajomníčka RR SZCH

Republiková rada SZCH

REPUBLIKOVÁ RADA SZCH

Predseda                               Ing. Štefan  Henžel
Tajomník                              Mgr. Babjaková Gabriela
Podpredseda   

Kluby

Kluby chovateľov holubov

 

Klub chovateľov slovenských hrvoliakov

Vincent Filín, 922 07 Veľké Kostoľany 165

Ivo Podberský, 951 15 Mojmírovce 1207

 

Klub chovateľov komárňanských kotrmeliakov

MUDr. Marián Vedrödy, Trnavská cesta 62, 821 02 Bratislava

 

Klub chovateľov anglických hrvoliakov

Ing. Peter Kolenič, 082 53 Petrovany 555

Boris Bocko, Povrazova 32,