Category Archives: Králiky

Mor králikov stále aktuálnejší

Prevzaté z českého CHOVATEĽA – www.cschdz.eu

Podľa zistených výsledkov u chovateľov v Čechách, sa čoraz viac  v chovoch králikov vyskytuje vírus moru králikov 2. typu (RHD 2). Používané vakcíny proti RHD 1 nezabezpečujú spoľahlivú ochranu proti infekcii spôsobenú RHD 2. Pokiaľ

Obežník september 2020

obežník 2020 september.doc

 

Zápis aktív ÚOK MCH 15.8.2020 over

 

SZCH projekt

Zápisnica zo zasadnutia ÚOK pre chov králikov-7. 8. 2020

Zápisnica zo zasadnutia ÚOK pre chov králikov konanej dňa 7.8.2…

Zápisnica zo zasadnutia ÚOK pre chov králikov

Zápisnica zo zasadnutia ÚOK pre chov králikov konanej dňa 7.8.2020

VII. Špeciálna Klubová výstava Liptovského Lyska

Zasadnutie ÚOK pre prácu s mládežou

Dobrý deň,

 

v prílohe vám zasielame Záväznú návratku na zasadnutie ÚOK pre prácu s mládežou s vedením SZCH. Návratku prosíme zaslať na sekretariát@szch.sk do 7. 8. 2020.

 

Ďakujeme.

 

Návratka na aktív MCH

Obežník júl 2020

Dobrý deň,

pre informáciu chovateľov a vystavovateľov zverejňujeme  „Obežník júl 2020“

obežník júl 2020 opr

S pozdravom,

sekretariát SZCH

 

XXIII. CVZ 2020 Zasadnutie VV

XXIII. CVZ 2020 Zasadnutie VV

Predbežné informácie o pripravovaných podujatiach SZCH v tomto období

Predbežné informácie

Registrácia králikov online

Registrácia králikov online – oznam 1