Category Archives: Tlačivá

XXV. CVZ 2022

Dobrý deň milí chovatelia,

v prílohe vám zasielame Prihlášku a Výstavné podmienky na XXV. CVZ 2022. Veríme, že sa opäť vidíme a naše výsledky v chovateľstve ukážeme aj verejnosti. Výstava pre verejnosť je sprístupnená 5. – 6. 11. 2022.

sekretariát SZCH

OZNAM

Dobrý deň,

dovoľujeme si vám oznámiť, že dňom 6. 9. 2022 nie je k dispozícii web stránka szchdz.sk, ako aj e-mailové adresy na sekretariat@szchdz, tajomnik@szchdz, ekonom@szchdz. V platnosti sú všetky adresy pod „szch“ tak, ako v minulom období.

S pozdravom,

sekretariát SZCH

Uznanie plemenného chovu holubov

Vážení predsedovia, tajomníci OV a klubov.

 

Zasielame Vám vzor tlačiva žiadosti o uznanie PCH holubov a smernice, podľa ktorých sa toto uznávanie bude vykonávať. Samotná smernica bola zverejnená aj v časopise Chovateľ č.11/2019.

Nakoľko termín podávania žiadostí o uznanie PCH holubov je

XXII. CVZ a III. Vyšehrádska výstava

Milí chovatelia,

dovoľujeme si vám oznámiť, že XXII. CVZ a III. Vyšehrádska výstava sa uskutočnia v dňoch 23. – 24. 11. 2019 s tým rozdielom, že výstava bude pre žiakov ZŠ a študentov OŠ otvorená už v piatok, t.j. 22. 11. 2019

Disciplinárny poriadok SZCH

Disciplinárny poriadok SZCH 2015 doplnený

Volebný a Rokovací poriadok

Dobrý deň,

na základe Zjazdovej komisie predkladáme Návrh Volebného poriadku a Rokovací poriadok

 

2012_04_14_rokovací_poriadok_final

 

2013__RR_SZCH_-_2018_volebný_poriadok

 

 

Tlačivá

Prihláška na CV 2022

 

 

adepti dotazník

Záznam o vykonanej kontrole liahne

Hodnotiaci hárok hydina

Protokol z uznávania liahne

Hlásenie o uskutočnenej výstave

Návrh na udelenie zväz.vyznamenania

Potvrdenka za posudzovanie

Evidenčný list Klubu SZCH

evidencnelisty ZO a OV_ ČISTÝ

Oznámenie

Potvrdenka za posudzovanie zvierat na výstave

Potvrdenka za posudzovanie

Objednávky obrúčok na rok 2018

Dobrý deň,

v prílohách zverejňujeme formuláre na objednávky obrúčok na rok 2018. Oproti minulým rokom nastala zmena v možnosti objednávania obrúčok pre exotické vtáctvo. Je na rozhodnutí chovateľa, či si objedná obrúčky plastové (formulár na obrúčky hydina, holuby, exoty) alebo kovové

PRIHLÁŠKA NA UZNANIE KONTROLOVANÉHO CHOVU KRÁLIKOV

PRIHLÁŠKA