Archív kategorií: Tlačivá

OZNAM

Dobrý deň,

dovoľujeme si vám oznámiť, že dňom 6. 9. 2022 nie je k dispozícii web stránka szchdz.sk, ako aj e-mailové adresy na sekretariat@szchdz, tajomnik@szchdz, ekonom@szchdz. V platnosti sú všetky adresy pod „szch“ tak, ako v minulom období.

S pozdravom,

sekretariát SZCH

Uznanie plemenného chovu holubov

Vážení predsedovia, tajomníci OV a klubov.

 

Zasielame Vám vzor tlačiva žiadosti o uznanie PCH holubov a smernice, podľa ktorých sa toto uznávanie bude vykonávať. Samotná smernica bola zverejnená aj v časopise Chovateľ č.11/2019.

Nakoľko termín podávania žiadostí o uznanie PCH holubov je do konca februára, žiadame Vás o preposlanie týchto príloh ZO, resp. chovateľom vo vašej pôsobnosti.

 

Sekretarát SZCH a  ÚOK Ho.

 

Žiadosť o PCH Hol

 

Smernice pre uznávanie PCH holubov

XXII. CVZ a III. Vyšehrádska výstava

Milí chovatelia,

dovoľujeme si vám oznámiť, že XXII. CVZ a III. Vyšehrádska výstava sa uskutočnia v dňoch 23. – 24. 11. 2019 s tým rozdielom, že výstava bude pre žiakov ZŠ a študentov OŠ otvorená už v piatok, t.j. 22. 11. 2019 od 9,00 hod.  do 12,00 hod.  Pre ostatnú verejnosť (spojenú s predajom zvierat) bude otvorené v sobotu, t.j. 23. 11. 2019 od 9,00 hod. do 17,00 hod., ako aj v nedeľu, t.j. 24. 11. 2019 od 9,00 hod. do 15,00 hod.

prihláška na CV 2019

výstavné podmienky 2019

plagat A3_2019

Veterinárne podmienky

Využite možnosť elektronického prihlasovania cez: www.cschbohdalov.cz – podtitulok: XXII. CVZ Nitra 22.-24.11.2019

https://www.cschbohdalov.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=490:xxii-cvz-nitra-22-24-11-2019&catid=104:xxii-cvz-nitra-22-24-11-2019&Itemid=121

Mladí chovatelia – je nutné v Prihláške zadať rok narodenia chovateľa, inak vás systém zaradí ako „dospelý chovateľ“, od čoho sa odvíja úhrada výstavných poplatkov – klietkovné, ako aj umiestnenie  zvierat v pavilónoch.

Tešíme sa na vašu účasť.

S pozdravom,

sekretariát SZCH

 

Tlačivá

 

adepti dotazník

Záznam o vykonanej kontrole liahne

Hodnotiaci hárok hydina

Protokol z uznávania liahne

Hlásenie o uskutočnenej výstave

Návrh na udelenie zväz.vyznamenania

Potvrdenka za posudzovanie

Evidenčný list Klubu SZCH

Oznámenie o pripravovaných výstavách

Uznávací protokol_hydina_ SZCH

Dotaznik_Disc. senát-1

Evidenčný list člena Slovensky zväz chovateľov

Evidenčný list člena SZCH – mladý chovateľ

Prihláška za člena SZCH

Návrh na zahraničnú pracovnú cestu

Vyúčtovanie zahraničnej pracovnej cesty

Súhlas dotknutej osoby

Žiadosť o PCH Hol

Smernice pre uznávanie PCH holubov

Prihláška na UZNANIE-KONTROLOVANÉHO-CHOVU-KRÁLIKOV

prihlaska na uznanie chovu VYSKUM_REGEN

Kontrola liahne

Protokol o uznaní liahne

žiadosť o uznanie liahne

Doobjednávka exotárskych obrúčok všeob 2023doc

objednávka obrúčky hydina holuby 2024

dooobjednávka obrúčkyhydina-holuby 2023

 

 

 

 

 

 

Objednávky obrúčok na rok 2018

Dobrý deň,

v prílohách zverejňujeme formuláre na objednávky obrúčok na rok 2018. Oproti minulým rokom nastala zmena v možnosti objednávania obrúčok pre exotické vtáctvo. Je na rozhodnutí chovateľa, či si objedná obrúčky plastové (formulár na obrúčky hydina, holuby, exoty) alebo kovové (formulár na objednanie exotárskych obrúčok 2)

 

formulár na obrúčky hydina holuby

formulár na objednanie exotárskych obrúčok 2

 

S pozdravom,

 

Sekretariát RR SZCH