Dôležitý oznam

Vážení štatutári  ZO SZCH, OV SZCH a klubov SZCH

Tí, ktorým bol pridelený identifikátor – IČO, si musia zriadiť elektronickú schránku (elektronický podpis). Uvedené je potrebné  na komunikáciu so štátnymi orgánmi z dôvodu zasielania výpisov z registra MV SR. Aktuálne výpisy z MV SR sú  potrebné k  zdokladovaniu pri žiadosti o dotáciu na činnosť, súdne rozhodnutia o exekúciách a pod.

Postup na zriadenie elektronickej schránky nájdete na:

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby : http: \\helpdesk.slovensko.sk\\new-incident\\

https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_elektronicke-schranky-zakon1/

 

 

Mgr. Gabriela Babjaková

tajomníčka RR SZCH