Hodnotitelia a kontrolní dôverníci

Voľby do ÚOK pre chov oviec, kôz a koní sa uskutočnili počas celoslovenského aktívu 8. marca 2014 vo Vrútkach.

Ing. Jarmila Dubravská, PhD. – predsedníčka komisie
Komenského 1/3, 965 01 Žiar nad Hronom
mobil: 0903 490 314
e-mail:dubravska@sppk.sk

Ing. Jozef Kováč – podpredseda komisie
966 81 Žarnovická Huta 87
e-mail: jozefk8@gmail.com

Ing. Peter Bernát – predseda zboru posudzovateľov
038 11 Belá Dulice 55
mobil: 0908 931 100
tel. práca 043 429 7602

Mgr. Anna Hamerlíková – členka
Školská 6, 906 12 Jablonica
telefón: 0902 709 592
e-mail: hamerlikovaa@zoznam.sk

Ing. Daniela Struckelová, CSc.
Nová 17
076 64 Zemplínska Teplica

RNDr. Blanka Bruteničová – tajomníčka komisie
pracovníčka sekretariátu RR SZCH
Krížna 44
824 76 Bratislava
telefón: 02 555 75 034
e-mail: szch.odborprac@stonline.sk