HOP DO NOVÉHO ROKA!

Dobrý deň,

v prílohách vám zasielame oznámenie o konaní sa 1. ročníka pretekov v králičom hope, ako aj prihlášku. Preteky sa budú konať v Bratislave, 14. 1. 2023 v stredisku kultúry Bratislava – Nové Mesto, Vajnorská 21.

Tešíme sa na vašu účasť, či ako súťažiacich ale aj návštevníkov.

Prihláška – Hop do nového roka

Propozície – Hop do nového roka