I. ročník Memoriálu docenta Gyarmathyho

Brožúrka je v prílohe.

Česť pamiatke docenta Ing. Egona Gyarmathyho, CSc.

Dokumenty na stiahnutie

Memoriál docenta Ing. Egona Gyarmathyho, CSc.