Kluby chovateľov hydiny

Kluby chovateľov hydiny SZCH

 

Klub šľachtiteľov trstínskej modrej husi

Michal Rábara, 919 05 Trstín 309, remialmi@centrum.sk

Miroslav Antošík,919 04 Smolenice 20

 

Klub chovateľov hempšíriek

Rastislav Brezničan, 018 15 Prečin 348, okr. Považská Bystrica – predseda

Rastislav Kubaloš, 913 11 Veľké Bierovce 7 – podpredseda

 

 

Klub chovateľov plymutiek
Vincent Krecula, 072 54 Lekárovce 92

Klub chovateľov oravky
Ing.Cyril Hrnčár PhD, 951 42 Zbehy 670 – tajomník
Štefan Henžel, Nevolné 127, 967 01 Kremnica – predseda

Slovenský klub chovateľov husí a kačíc
Peter Žuffa – predseda, Sedličná 86, 913 11 Trenčianske Stankovce, tel: 0905744599  e-mail:  zuffap@stonline.sk
Mgr. Vladimíra Pecková – tajomník, 916 12 Lubina 239, 0905 762 651, vladkapeckova@gmail.com

Klub milovníkov malej a zdrobnenej hydiny
Ing.Roman Obložinský, Na stanicu 22, 951 12 Ivanka pri Nitre
Štefan Račko, Novozámocká 87, 949 05 Dolné Krškany

Klub chovateľov slovenských a suchovských husí
Branislav Varga – predseda, Komenského 10, 919 04 Smolenice
Jozef Fogada – tajomník, Konopniská 601, 951 35 Veľké Zálužie

Klub chovateľov amroksiek
Ing.Peter Bajza, Trenčianska 355, 018 61 Beluša
Jozef Adamec, 018 26 Plevník 288

Klub chovateľov wyandotiek

Klement Kubiš – predseda, 017 01 Sverepec 94;  e mail  klement.kubis@petranet.sk /
Radim Oravec – tajomník, Nedožery Brezany 27; e mail: radinooravec@gmail.com

 

Marans-Club Slovensko

Ing. František Staňo – predseda; tel.: 0911 160 041; e mail: stano@maransclub@gmail.com

Joseph Gregor – tajomník; tel.: 0944 027 358; e mail: predmiersky@centrum.sk