Kontakt

Slovenský zväz chovateľov

Krížna 44

824 76 Bratislava

Jana Zboniaková

mob.: 0910 392 555

e-mail: sekretariat@szch.sk