Kontakt (kožušinové zvieratá)

Slovenský zväz chovateľov

Krížna 44

824 76 Bratislava

 

mobil: 0910 392 555

e- mail: sekretariat@szch.sk