Kontakt

Ústredná odborná komisia pre chov oviec a kôz

 

Mgr. Ing. Jarmila Dubravská, PhD. – predsedníčka komisie

Adresa: Komenského 1/3, 965 01 Žiar nad Hronom

Mobil: 0903 490 314

e-mail: jarmila.dubravska7@gmail.com

 

Mgr. Anka Hamerlíková – podpredsedníčka komisie

Adresa: Školská 6, 906 12 Jablonica

Mobil: 0902 709 592

e-mail: hamerlikovaa@zoznam.sk

 

Ing. Peter Bernát – predseda zboru posudzovateľov
Adresa: 038 11 Belá Dulice 55
Mobil: 0908 931 100
tel. práca 043 429 7602

e-mail: dulice@pdbela.sk

 

Členovia komisie:

Ján Baláž

Adresa: Kozia farma Bratislava, Nalepkova 717, 821 07  Most pri Bratislave

Mobil: 0903 478 551

e-mail: koziafarma@gmail.com

 

Ing. Petra Pajasová

Adresa: Kozí farma Kozinka, Mieru 298, 980 22 Vel’ký Blh, okr. Rimavská Sobota

Mobil: 0949 182 128

e-mail: farma@kozinka.com