Kontakt

Jan Budai, predseda komisie Akva-Terra SZCH

Veľká Okružná 1308/15

010 01 Žilina

tel.: 00421 949 223323

e-mail:jan.budai1@gmail.com

 

Slovenský zväz chovateľov

Krížna 44, 824 76  Bratislava

Jana Zboniaková

mob.: 0910 392 555

e-mail: sekretariat@szch.sk