Kontakty

Slovenský   zväz chovateľov  je  dobrovoľné  záujmové združenie občanov  vzniknuté  na základe  zákona  Národnej   rady    Slovenskej  republiky   č.  83/1990 Zb. o združovaní   občanov  v   znení  neskorších  predpisov.  Združuje predovšetkým chovateľov drobných zvierat s cieľom  zachovať genofond existujúcich čistokrvných – hlavne   národných  plemien,  ktoré  sú  duchovným  dedičstvom, naďalej  ich  rozvíjať  šľachtením,  ochraňovať  ohrozené   druhy   zvierat   a   vytvárať    nové  plemená    a  nižšie    zootechnické   jednotky.    Svoju činnosť vykonáva  na  území Slovenskej  republiky.

 

Adresa: Slovenský zväz chovateľov

Krížna 44, 824 76  Bratislava

 

Štatutárny orgán SZCH:

Ing. Štefan Henžel predseda RR SZCH
e-mail: predseda@szch.sk
mobil: 0908 934 072                                             

Mgr. Gabriela Babjaková-tajomníčka RR SZCH
e-mail: tajomnik@szch.sk; ekonom@szch.sk
mobil: 0910 349 555