LAUGARICIO CUP 2022, 12. memoriál R. Mojžiša, 13. špeciálna výstava nutrií, Trenčianske Stankovce

LAUGARICIO CUP 2022 TRENČIANSKA INTER REGIONÁLNA VÝSTAVA ZVIERAT

  1. – 23. október 2022 Trenčianske Stankovce 

Pozvánka 

 

Ctení priatelia chovatelia, dovoľte nám, aby sme Vás v mene Slovenského zväzu chovateľov – základnej organizácie Trenčianske Stankovce a našich partnerov pozvali k účasti na výstave zvierat LAUGARICIO CUP 2022 TRENČIANSKA INTER REGIONÁLNA VÝSTAVA ZVIERAT o titul majstra a šampióna Trenčianskeho kraja . 12.memoriál R.Mojžiša , 13. špeciálna výstava nutrii 22. – 23. október 2022 Trenčianske Stankovce

 

Ctení priatelia, plne si uvedomujeme túžbu chovateľov stretávať sa, porovnávať, a hlavne prezentovať výsledky svojej práce širokej odbornej verejnosti.

 

S úctou Vás pozývame k účasti na výstave LAUGARICIO CUP 2022 TRENČIANSKA INTER REGIONÁLNA VÝSTAVA ZVIERAT, ktorú pre Vás opäť pripravujeme v priestoroch areálu Základnej školy Jána Lipského Trenčianske Stankovce. Ročník 2021 nám potvrdil ,že naša voľba ,snaha a vykonaná práca priniesla očakávaný chovateľský sviatok ,ktorý potešil vystavovateľov a návštevníkov z viacerých krajín. Priniesol nám hlavne motiváciu do budúcnosti, kde chceme ešte napredovať v spríjemnení celého podujatia . Veríme že sa nám to podarí a ponúkneme Vám ešte príjemnejšie podujatie so sprievodnými akciami a službami.

 

Výstava bude medzinárodnou prehliadkou chovateľského umu, kde porovnáme a verejnosti predstavíme výsledky práce chovateľov nielen z nášho Trenčianskeho regiónu ,ale i zahraničných vystavovateľov , ktorí budú prezentovať širokú paletu tradičných, ale i menej známych plemien hydiny, holubov, králikov a rôznych farebných rázov nutrií. Už niekoľko rokov je na našej výstave samozrejmosťou katalóg s bodovým hodnotením.

Zvieratá budú hodnotiť uznávaní posudzovatelia z rôznych krajín . Pre tie najúspešnejšie sú pripravené hodnotné ocenenia. Okrem hlavných titulov MAJSTER LAUGARICIO , ŠAMPIÓN LAUGARICIO, čestných cien, je pripravené i množstvo privátnych ocenení a prémií venovaných od sponzorov. Výstava bude mať nielen prezentačnú, ale i edukačnú časť ,ktorá bude zameraná okrem samotnej expozície na poradenstvo v chove, a na zoo veterinárnu prevenciu .

 

Počas celej výstavy seminára bude k dispozícií „Regionálna anténa NSRV SR pre Trenčiansky kraj, ktorá bude poskytovať poradenstvo a informácie o PROGRAME ROZVOJA VIDIEKA SR 2014 – 2020.

 

Ctení priatelia ,veríme ,že prídete zabojovať o hlavné tituly v každej kategórii. Slávnostné ukončenie výstavy s tradičným odovzdávaním ocenení sa uskutoční v nedeľu 23. októbra 2021 o 13:00 hodine na nádvorí výstavy. Ctení priatelia ,veríme, že prijmete naše srdečné pozvanie a prezentáciou Vašich chovov obohatíte túto výstavu, ktorá bude oslavou chovateľskej práce a motiváciou nielen pre účastníkov výstavy, ale najmä pre návštevníkov so záujmom o kúpu chovných zvierat a pre budúce generácie chovateľov. Ctení priatelia, pre kvalitné zvládnutie príprav a priebehu výstavy Vás prosíme o korektné vyplnenie a dochvíľne podanie prihlášok s uzávierkou 5. oktobra  2022

 

Na Vašu účasť sa za výstavný výbor teší:    Žuffa  Peter

 

Všetky dokumenty  môžete najsť na odkaze:

http://szchstankovce.szm.com/laugariciocup.htm

 

 

 

Žuffa  Peter

http://szchstankovce.szm.com/laugariciocup.htm