Bodová súťaž

Bodová súťaž

Bodová súťaž 2019 – súčet bodov od MSR 2018 do MSR 2019. Bude vyhlásený najlepší králik za rovinnú dráhu, parkúr, skok do výšky a skok do diaľky.

Aktuálny stav k: 17.06.2019


Bodová súťaž – rovinná dráha

Každému králikovi sa sčítavajú body, ktoré získal na oficiálnych pretekoch organizovaných SZCH, bez ohľadu na zmenu majiteľa a výkonnostnej triedy!

Meno pretekára Králik Body
Terézia Bahorová Aurum Cruciatus from Hogwarts 19
Karin Melušová Be Like Dream Golden Kids 17
Terézia Bahorová Artemis No Limits 11
Simona Krupčíková Nash Smart Bunny 11
Kristína Dorinová Bonie 9
Ema Krajčiová Answer to Life Royal Jumper 8
Karolína Dunajčíková Miky Mottled 8
Terézia Bahorová Darie Dark Night 7
Terézia Bahorová Ch Olaf 7
Karin Melušová Jumper King 7
Karolína Dunajčíková Ruby 7
Kristína Dorinová Snowman 7
Karin Melušová Bobuľka 6
Viktória Saloušeková Dagon No Limits 6
Viktória Koprdová Bella Fire Rocket 5
Simona Krupčíková Bernie from Altair 5
Adela Hricová Lilo 5
Terézia Bahorová Avada Kedavra from Hogwarts 4
Nikola Záhorská Avis from Hogwarts 4
Karolína Dunajčíková Chiarra Checkers Happiness 4
Nikola Záhorská Luie Black Diamond 4
Kristína Dorinová Monty 4
Diana Zahornacká Sebik 4
Nikola Mikušincová Teddy Teddy Leg 4
Sofia Dorinová Thor 4
Kristína Dorinová Exi 3
Adela Zbonková Ridley Golden Kids 3
Sofia Dorinová Zoe Light Star 3
Adela Zbonková Arcreyx King 2
Viktória Saloušeková Aresta Incantantem from Hogwarts 2
Viktória Saloušeková Drea Dark Night 2
Ema Krajčiová Feško 2
Karolína Dunajčíková Max Lovely Bunny 2
Júlia Chvojková Polárko from Altair 2
Nina Bilošová Rebelka Fire Rocket 2
Zuzana Schmidtová Sivko 2
Michaela Mišutová Teo 2
Adela Snopová Tofi 2
Viktória Koprdová White Bunny King 2
Nikola Záhorská Abbadon No Limits 1
Viktória Saloušeková Alanah No Limits 1
Sofia Fajnová Anirel Fast Fire Shot 1
Nina Bilošová Anthony Fast Fire Shot 1
Michaela Mišutová Bella 1
Nikola Záhorská Boby from Altair 1
Nina Gregová Exi 1
Simona Sabadínová Félix 1
Kristína Dorinová Fini 1
Karolína Miženková Fuzik 1
Jana Šupínová Galaxy Guess 1
Karolína Dunajčíková God of Sun Dark Night 1
Ema Krajčiová Great Tessa Royal Jumper 1
Viktória Saloušeková Hecaté No Limits 1
Kristína Dorinová Japi Light Star 1
Viktória Saloušeková Kaskadeya No Limits 1
Nikola Záhorská Lola 1
Adela Hricová Monty 1
Dorota Belicová Ňufko 1
Ľudmila Chvojková Olinka from Altair 1
Eva Kotelešová Rubinka 1
Júlia Chvojková Rudy 1
Lucia Fáziková Sajmon 1
Júlia Chvojková Simon from Altair 1
Simona Sabadínová Starlight 1
Karolína Miženková Tedy 1

Bodová súťaž – parkúr

Každému králikovi sa sčítavajú body, ktoré získal na oficiálnych pretekoch organizovaných SZCH, bez ohľadu na zmenu majiteľa a výkonnostnej triedy!

Meno pretekára Králik Body
Kristína Dorinová Bonie 14
Terézia Bahorová Artemis No Limits 11
Kristína Dorinová Monty 11
Karin Melušová Be Like Dream Golden Kids 9
Terézia Bahorová Darie Dark Night 9
Kristína Dorinová Snowman 9
Karolína Dunajčíková Ruby 8
Michaela Mišutová Teo 8
Karin Melušová Bobuľka 7
Kristína Dorinová Fini 7
Karolína Dunajčíková Max Lovely Bunny 7
Karolína Dunajčíková Miky Mottled 7
Sofia Dorinová Zoe Light Star 7
Ema Krajčiová Answer to Life Royal Jumper 5
Viktória Koprdová Bella Fire Rocket 5
Viktória Saloušeková Dagon No Limits 5
Simona Krupčíková Bernie from Altair 4
Terézia Bahorová Ch Olaf 4
Nikola Mikušincová Teddy Teddy Leg 4
Viktória Saloušeková Drea Dark Night 3
Kristína Dorinová Exi 3
Karolína Dunajčíková God of Sun Dark Night 3
Karolína Dunajčíková Chiarra Checkers Happiness 3
Nina Bilošová Rebelka Fire Rocket 3
Adela Zbonková Ridley Golden Kids 3
Viktória Koprdová White Bunny King 3
Terézia Bahorová Aurum Cruciatus from Hogwarts 2
Nikola Záhorská Avis from Hogwarts 2
Ema Krajčiová Feško 2
Ema Krajčiová Great Tessa Royal Jumper 2
Nikola Záhorská Lola 2
Simona Krupčíková Ryšiačik from Altair 2
Karolína Dunajčíková Sansa Stark 2
Adela Snopová Tofi 2
Nikola Záhorská Abbadon No Limits 1
Viktória Saloušeková Alanah No Limits 1
Nina Bilošová Anthony Fast Fire Shot 1
Viktória Saloušeková Aresta Incantantem from Hogwarts 1
Terézia Bahorová Avada Kedavra from Hogwarts 1
Michaela Mišutová Bella 1
Júlia Chvojková Bellatrix from Altair 1
Simona Sabadínová Félix 1
Jana Šupínová Galaxy Guess 1
Viktória Saloušeková Hecaté No Limits 1
Kristína Dorinová Japi Light Star 1
Viktória Saloušeková Kaskadeya No Limits 1
Ema Krajčiová Kiwi 1
Adela Hricová Lilo 1
Nikola Záhorská Luie Black Diamond 1
Lucia Rybárová Mafi 1
Adela Hricová Monty 1
Simona Krupčíková Nash Smart Bunny 1
Ľudmila Chvojková Olinka from Altair 1
Júlia Chvojková Ozónik from Altair 1
Júlia Chvojková Polárko from Altair 1
Júlia Chvojková Rudy 1
Lucia Fáziková Sajmon 1
Simona Sabadínová Starlight 1
Simona Krupčíková Sweet Heart 1
Sofia Dorinová Thor 1

Bodová súťaž – skok do výšky

Každému králikovi sa sčítavajú body, ktoré získal na oficiálnych pretekoch organizovaných SZCH, bez ohľadu na zmenu majiteľa!

Meno pretekára Králik Body
Adela Zbonková Ridley Golden Kids 7
Karin Melušová Jumper King 6
Kristína Dorinová Exi 5
Michaela Mišutová Bella 3
Kristína Dorinová Snowman 3
Sofia Dorinová Zoe Light Star 3
Terézia Bahorová Aurum Cruciatus from Hogwarts 2
Kristína Dorinová Fini 2
Nina Bilošová Wetty 2
Kristína Dorinová Bonie 1
Viktória Saloušeková Hecaté No Limits 1
Karolína Dunajčíková Chiarra Checkers Happiness 1
Ema Krajčiová Kiwi 1

Bodová súťaž – skok do diaľky

Každému králikovi sa sčítavajú body, ktoré získal na oficiálnych pretekoch organizovaných SZCH, bez ohľadu na zmenu majiteľa!

Meno pretekára Králik Body
Karolína Dunajčíková Max Lovely Bunny 9
Nikola Mikušincová Teddy Teddy Leg 9
Karin Melušová Bobuľka 5
Simona Krupčíková Nash Smart Bunny 5
Michaela Mišutová Teo 4
Terézia Bahorová Darie Dark Night 3
Diana Zahornacká Sebik 3
Terézia Bahorová Artemis No Limits 2
Viktória Saloušeková Kaskadeya No Limits 2
Ema Krajčiová Kiwi 2
Dorota Belicová Ňufko 2
Kristína Dorinová Snowman 2
Karin Melušová Jumper King 1
Nina Bilošová Rebelka Fire Rocket 1
Lucia Fáziková Sajmon 1