Materiály na stiahnutie


Materiály potrebné k pretekom:

Základné informácie pre pretekárov

Súťažný poriadok králičieho hopu

Žiadosť o výkonnostný preukaz

Žiadosť – veteráni

– vyplnenú žiadosť o prestup do triedy veteránov zasielajte na adresu rozhodkyne.kralicihop@gmail.com


Žiadosti o členstvo do ZO SZCH

Žiadosti o členstvo do ZO SZCH Nitra – exoty a králičí hop:


Žiadosti o členstvo do ZO SZCH Martin – králičí hop:

Prihláška za člena ZO SZCH MT KH


Žiadosti o členstvo do ZO SZCH Skýcov – králičí hop:


Žiadosti o členstvo do ZO SZCH Bratislava – králičí hop:

Prihláška do ZO SZCH BA KH

Evidenčný list člena ZO SZCH KH

Vyplnené žiadosti zašlite na adresu kralici.hop.bratislava@gmail.com


 

Materiály potrebné k chovu športových králikov:

Základné informácie pre chov

Zaradenie do plemennej knihy

Žiadosť o registráciu chovateľskej stanice

Pripúšťacie potvrdenie

Prihláška na zápis králičat do plemennej knihy

Rodokmeň predná strana

Rodokmeň vnútro