Nákupné trhy v roku 2014

V augusute 2014 budeme organizovať  II. ročník memoriálu Docenta Egona Gyarmathyho, nestora ovčiarstva a koziarstva.

Memoriál budeme organizovať v piatok 22. augusta 2014 na výstavisku Agrokomplex v Nitre.

Ďalšie dva nákupné trhy budeme organizovať na strednom a východnom Slovensku.
Budeme sa tešiť na stretnutie s Vami.