Platný zoznam liahní SZCH pre čistokrvnú hydinu uznaných na obdobie 2019 – 2022 , Uznané chovy pre rok 2019

Uznané chovy hydina 2019 podľa OV

Uznané chovy hydina 2019 podľa plemien