Posudzovatelia živorodých rýb SZCH

 

Jan Budai, Veľká okružná 1308/15, 010 01 Žilina – MP
Domin Anton, 955 01 Velušovce 146 – MP
Jakubec Ladislav, Nová 20/10, 053 15 Hrabušice – MP
Kaclík Peter, A.Dubčeka 2, 921 01 Piešťany
Konôpka Miroslav, Radvanská 12, 974 05 Banská Bystrica – MP

Korchan Ladislav, Oškerda 73, 023 32 Kysucké Nové Mesto

Sedlák Pavol, M.Marečka 18, 841 07 Bratislava
Ing.Stieranka Marián, Sládkovičova 44, 974 08 Banská Bystrica – MP
predseda zboru posudzovateľov

Pešek Miloslav, Rovniankova 20, 851 02 Bratislava

Tokušev Richard, Bakossova 35, 974 01 Banská Bystrica – MP
Vetrák Milan, Gorkého 3, 974 00 Banská Bystrica – MP
Vyslúžil Ivan, Gajova 9, 811 09 Bratislava – MP

MVDr Šmiga Ľubomír, Popradová 243/1, 068 01 Medzilaborce – MP

Bulla Peter, Jesenského 24,974 01 Banská Bystrica

Lopušan Ján, Dr. Jozefa Tisu 646 , 013 03 Varín

 

Vysvetlivky : MP = medzinárodný posudzovateľ
Dokumenty na stiahnutie
zoznam posudzovateľov (0.03 MB, XLS)