Posudzovatelia

Miroslava Horinková, J.Donovala 330, 908 41 Šaštín – Stráže /pre západné Slovensko /
Michaela Štefániková, D. Michaelliho 21/87, 036 01 Martin /pre stredné Slovensko/