Potvrdenie za účelom udelenia výnimky zo zákazu vychádzania /od 29. 4. 2021/

Ptvrd. opust.TP od 29.4.2021