Predsedníctvo SZCH

Predseda – Ing. Henžel Štefan
Tajomníčka – Mgr. Babjaková Gabriela
Podpredseda – Juraj Majerský
ÚOK KR/Králiky – Sládek Maroš
ÚOK AR/Akv.rybičky – Malcher Róbert
ÚOK OaK/Ovce a kozy – Mgr. Ing. Dubravská Jarmila,PhD.
ÚOK HY/Hydina – Špaňúr Jozef
ÚOK HO/Holuby – Čierťaský Roman
ÚOK EX/Exot.vtáky – Kozej Miroslav
ÚOK KN/Spev. kanáriky – Bc.  Kubík Vladimír
ÚOK MKL/Mládež – Balušík Martin