Predsedovia Oblastných uznávacích komisií hydiny na rok 2023

Predsedovia UK 2023

Zápisnica školenie posudzovateľov hydiny – Nitra 02,11.2022