Predsedovia oblastných uznávacích komisií pre kontrolované chovy hydiny pre rok 2022

Predsedovia oblastných uznávacích komisii