Sekretariát RR SZCH

Slovenský zväz chovateľov
Krížna 44
824 76 Bratislava

p. Jana Zboniaková

mobil: 0910 392 555
e-mail: sekretariat@szch.sk

Štatutárny orgán SZCH:
RNDr. Július Szabo – predseda RR SZCH
e-mail: predseda@szch.sk

mobil: 0903 644 408

 

Mgr. Gabriela Babjaková – tajomníčka RR SZCH
e-mail: tajomnik@szch.sk, szch.sekretariat@stonline.sk,  ekonom@szch.sk
mobil:  0910 349 555

 

Bc. Vladimír Kubík – podpredseda RR SZCH

e-mail: vladimirkubik@centrum.sk

mobil: 0910 497 555