Smernice

Chovateľský poriadok, Výstavný poriadok a Registračný poriadok pre odbor chovu morčiat
ÚOK pre chov králikov, kožušinových zvierat a drobných hlodavcov schválila na svojom zasadnutí dňa 9.2.2013 novelu Chovateľského, Výstavného a Registračného poriadku pre odbor chovu morčiat.

Dokumenty na stiahnutie
Výstavný poriadok (0.15 MB, PDF)
Registračný poriadok (0.13 MB, PDF)
Chovateľský poriadok (0.11 MB, PDF)