Ústredná kontrolná komisia

Ústredná kontrolná komisia je dôležitým Republikovým orgánom zväzu. Ako  najvyšší kontrolný orgán zväzu kontroluje správnosť a účelnosť vynakladania finančných prostriedkov na podujatia organizované zväzom.

Predseda Ústrednej kontrolnej komisie:  pán Milan Lenárth

Členovia komisie:

Mgr.   Hitka Peter

Rada Dušan

Jedného člena komisie je potrebné zvoliť na zasadnutí RR SZCH  v roku 2023.