Ústredná odborná komisia

Zloženie Ústrednej odbornej komisie pre chov holubov  2022-2026

  Predseda:

Čierťaský Roman, Prestavlky, Horná Trnávka 11 , 966 05  roman.ciertasky@gmail.com  , 421 903 667 190

Predseda zboru posudzovateľov: 

Kováčik Pavol ,Mojmírovce , Štefanovičová 38  ,951 15  ,kovacik.taran@gmail.com, 421 907 111 434

Podpredseda :

Podberský  Ivo, Ing.  ,Mojmírovce  ,Ku Krížu 1207/34, 951 15  ivkotarancan@yahoo.com, 421 915 833 091

Kolenič Peter Ing.  ,Petrovany  č.d. 555, 082 53 , pe.kol2256@gmail.com ,421 908 921 964

 

Krivosudský Ivan Ing.  ,Kráľová pri Senci , č.d. 596 900 50 ,  gentpoint@gmail.com , 421 915 833 105

Macko Marián Ing. , Veľký Šariš,  Dr. Grešša 39, 082 21, agromacko@gmail.com, 421 905 893 419

Cintula Juraj , Petrova Ves,  č.d. 79, 908 44 , j.cintula@gmail.com ,421 905 367 148