Ústredná odborná komisia

Zloženie Ústrednej odbornej komisie pre chov hydiny 2022 – 2026

Predseda:

Jozef Špaňúr , Višňová 383 ,951 75 Beladice  – 0905 572 664 , jozef.spanur@gmail.com

Podpredseda:
funkcia neobsadená

Predseda zboru posudzovateľov:

Jozef Špaňúr, Višňova 383, 951 75 Beladice – ,  0905 572 664 jozef.spanur@gmail.com

Členovia :

Zoltán Balogh ,  Jur nad Hronom 97 , 935 57  , 0917 333 554 , welbornes.zz@gmail.com

Peter Krajčír, Naftárska 992, 908 45 Gbely 0904 530 231

Michal Kalafut, Vlková  211 ,059 72 Vlková ,0905 863 908 ,kalafut.michal1@gmail.com

Ing. Ján Kadík , Brezany 7 , 010 04 Brezany ,0911 138 153 , kadikjan@gmail.com

Ing. Michal Sysel, 951 16 Svätoplukovo 112, 0904 491 100 , chovatel5@azet.sk