Ústredná odborná komisia

Zloženie ÚOK pre chov králikov  2022 – 2026

Predseda :

Sládek  Maroš  Zalázne 456/58 , 919 04 Smolenice  info@viedenskykralik.sk

Podpredseda komisie:

Liška Ivan            Nekrasova 6, 036 01 Martin      0903 116 792     chovatel-liska@azet.sk

Predseda zboru posudzovateľov:

Supuka Miloš Ing.  094 33 Vyšný Žipov 72   0905 727 515 milos.supuka@gmail.com

Ústredný registrátor (hlas poradný) člen  :

Adamec Štefan Čsl.partizánov 256/34, 97226 Nitrianske Rudno 0908 227 317     steslik77@gmail.com

Členovia : 

Britaňák Michal Ing.   Slov.Raja 76/4, 05201 Spišské Tomášovce  0944 591 046 michal.britanak@gmail.com

Majerský Juraj  Družstevná 80, 976 32 Badín      0905 338 904     jmm.masaze@centrum.sk

Pavlák Martin    Pružina 545, 01822 Pružina         0918 407 858     martin.pavlak87@gmail.com

Supuka Peter MVDr.      094 33 Vyšný Žipov 72   0915 986 733     supuka.peter@gmail.com