Ústredná odborná komisia

Ústredná  odborná komisia  pre chov oviec, kôz 

Predsedníčka komisie

Ing. Jarmila Dubravská, PhD. Komenského 1/3, 965 01 Žiar nad Hronom, mobil: 0903 490 314 ,jarmila.dubravska7@gmail.com

Predseda zboru posudzovateľov

 

Ing. Peter Bernát  -038 11 Belá Dulice    55, mobil: 0908 931 100, tel.  043 429 7602