Odborná komisia

ODBORNÁ KOMISIA PRE KRÁLIČÍ HOP SZCH

V zmysle uznesenia XX. zjazdu SZCH  predsedníctvo RR SZCH potvrdilo 26. 5. 2018 ustanovenie Odbornej komisie pre králičí hop SZCH. V tomto volebnom období bude pracovať v zložení:

 

Predseda: Jozef Komora, ZO SZCH Gelnica králičí hop
Podpredseda: Emil Pieger, predseda ZO SZCH Gelnica králičí hop
Hlavná rozhodkyňa: Erika Melušová, predsedníčka ZO SZCH 
Martin králičí hop
Členovia:
Ing. Mária Kamenická, ZO SZCH Martin králičí hop
Mgr. Simona Krupčíková, ZO SZCH Bratislava králičí hop
Bc. Terézia Bahorová, ZO SZCH Skýcov králičí hop
​Blažena Pavkovová, ZO SZCH Skýcov králičí hop

 

Rozhodcovia

Oficiálni rozhodcovia králičieho hopu SZCH, ktorí môžu byť delegovaní na preteky:

Erika Melušová, gveduz35@gmail.com, Kežmarok
Mgr. Simona Krupčíková, krupcikova.simona@gmail.com, Prievidza
Bc. Júlia Chvojková, juliachvojkova@gmail.com, Tlmače
Bc. Terézia Bahorová, tetebahorova@gmail.com, Zlaté Moravce
Jozef Komora, Prakovce
Tomáš Miženko, tomas.mizenko@atlas.sk, Prakovce
Ing. Mária Kamenická, mkamenicka08@gmail.com, Poprad
Ing. Ľudmila Chvojková, chvojkova@impalex.sk, Tlmače
Petronela Miklášová, petronela.miklasova@gmail.com, Myjava

 

Aktuálne informácie aj na: https://kralicihopdatabaza.weebly.com/