Ústredná odborná komisia

ÚOK pre chov akváriových rýb – volebné obdobie  2014 – 2018

Ján Budai, Veľká okružná 15, 010 01 Žilina – predseda jan.budai1@gmail.com
Ing.Marian Stieranka, Sládkovičova 44, 974 08 Banská Bystrica – predseda zboru posudzovateľov 0903 /452 242, mstieranka@stonline.sk
Milan Vetrák, Gorkého 3, 974 01 Banská Bystrica, milan.vetrak@mil.sk – podpredseda
Ladislav Jakubec, Nová 20, 053 15 Hrabušice ladislav.jakubec@gmail.com
MVDr. Ľubomír Šmiga, Papraďová 243, 068 01 Medzilaborce, akva.smiga@pobox.sk