Ústredná odborná komisia

ÚOK pre chov akváriových rýb – volebné obdobie  2022 – 2026

– predseda
– predseda zboru posudzovateľov
– podpredseda
– člen
– člen