Uznanie plemenného chovu holubov

Vážení predsedovia, tajomníci OV a klubov.

 

Zasielame Vám vzor tlačiva žiadosti o uznanie PCH holubov a smernice, podľa ktorých sa toto uznávanie bude vykonávať. Samotná smernica bola zverejnená aj v časopise Chovateľ č.11/2019.

Nakoľko termín podávania žiadostí o uznanie PCH holubov je do konca februára, žiadame Vás o preposlanie týchto príloh ZO, resp. chovateľom vo vašej pôsobnosti.

 

Sekretarát SZCH a  ÚOK Ho.

 

Žiadosť o PCH Hol

 

Smernice pre uznávanie PCH holubov